ฝาท้ายไฟฟ้า neta v

/
ฝาท้ายไฟฟ้า neta v ฝาท้ายไฟฟ้า…